Cum poti corecta un document fiscal, corectarea facturilor

Cum poti corecta un document fiscal, corectarea facturilor

Cum poti corecta un document fiscal
Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de factura

Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:
- in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
- in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.
Corectarea documentelorin cazul unei inspectii fiscale

Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emisde autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie catre beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF.

Organele de inspectie fiscala vor permitededucerea taxei pe valoarea adaugata in cazul in care documentele controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din CF sau/si acestea sunt incorecte, daca pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.


Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la art. 159 din CF se aplica numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in cazul persoanelor care nu sunt inregistrate si nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, se aplica prevederile art. 155 alin. (11) din Codul Fiscal.

0 comentarii la Cum poti corecta un document fiscal, corectarea facturilor :

Trimiteți un comentariu

 
Cum poti corecta un document fiscal, corectarea facturilor