Autorizatia de mediu 2011 Ordinul nr. 316/2011

Autorizatia de mediu 2011 Ordinul nr. 316/2011

Ordinul MMP nr. 316/2011 - modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007

Art. I. — Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (3), titularii activitatilor de exploatare forestiera au obligatia de a solicita si a obtine autorizatia de mediu.
(2) Depunerea solicitarii pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatare forestiera se realizeaza la autoritatea competenta pentru protectia mediului.
(3) Autorizatia de mediu se emite pentru operioada de zece ani si stabileste conditiile de desfasurare a activitatii de exploatare forestiera si obligatiile privind protectia mediului.”

2. La anexa nr. 1 „Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu”, la nr. crt. 5 „Cresterea altor animale”, coloana „Observatii” va avea urmatorul cuprins:
„> 500 de locuri, cu exceptia speciilorstrict protejate), care se supun procedurii indiferent de numarul de exemplare”.

3. La anexa nr. 1, la nr. crt. 9 „Silvicultura si exploatare forestiera”, coloana „Observatii” va avea urmatorul cuprins:
„Numai pentru exploatare forestiera”.

4. La anexa nr. 1, la nr. crt. 39 „Fabricarea produselor de morarit”, coloana „Observatii” va avea urmatorul cuprins:
„< 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala)”.

5. La anexa nr. 1, la nr. crt. 279 „Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor”, coloana „Observatii” va avea urmatorul cuprins:
„Cu exceptia structurilor de administrare/custozilor ariilor naturale protejate”.

6. La anexa nr. 1,) va avea urmatorul cuprins:
Specii de animale, inclusiv pasari, si de plante de interes comunitar sau national care necesita o protectie stricta conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49 din 2011.”

0 comentarii la Autorizatia de mediu 2011 Ordinul nr. 316/2011 :

Trimiteți un comentariu

 
Autorizatia de mediu 2011 Ordinul nr. 316/2011