Sprijinul financiar pe suprafata apia 2011, aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online

Sprijinul financiar pe suprafata apia 2011, aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) lanseaza pe 1 martie 2011,
campania de primire a cererilor de plata pentru schemele / masurile de sprijin pe suprafata.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafata, fermierii trebuie sa depuna la Centrele
APIA, în intervalul 1 martie - 16 mai 2011, o singura cerere de plata. Pentru cererile de plata
depuse dupa data de 16 mai, se vor aplica penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de
întârziere. Dupa data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisa la calculul platii
pentru anul în curs.
Pot beneficia de masurile de sprijin pe suprafata persoanele fizice si/sau juridice care exploateaza
terenul agricol pentru care solicita plata, în calitate de proprietari, arendasi, concesionari,
administratori în cadrul asociatiilor în participatiune etc. Daca proprietarul a dat terenul în arenda, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafata respectiva va fi acordat celui care lucreaza terenul.
Precizam ca sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin un hectar, formate din
parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minima a
parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie sa respecte Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe
toata suprafata fermei.
Schemele / masurile de sprijin pe suprafata cuprind:
- Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)
- Plati nationale directe complementare (PNDC):
• PNDC 1 culturi în teren arabil;
• PNDC 2 in pentru fibra;
• PNDC 3 cânepa pentru fibra;
• PNDC 4 tutun;
• PNDC 5 hamei;
• PNDC 6 sfecla de zahar.
2
- Schema de plata separata pentru zahar;
- Plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii;
- Plati compensatorii pentru masurile de dezvoltare rurala:
• Masura 211 - Plati compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
• Masura 212 - Plati compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate
din punct de vedere natural;
• Masura 214 - Plati de Agro-mediu:
- Pachetul 1 (P1) – pajisti cu înalta valoare naturala;
- Pachetul 2 (P2) – practice agricole traditionale;
- Pachetul 3 (P3) – pajisti importante pentru pasari;
- Pachetul 4 (P4) – culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) – agricultura ecologica.
Se pot combina pe aceeasi parcela: P1 cu P2 sau P4 cu P5.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura invita toti fermierii interesati sa acceseze
aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online, pentru a simplifica întregul proces si
pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole.
Schemele / masurile de sprijin pe suprafata sunt finantate din Fondul European de Garantare
Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).
Pentru Campania 2011, România beneficiaza de o alocatie financiara de 907.473.000 euro din
FEGA pentru plata unica pe suprafata (SAPS).

Utilizarea aplicatiei de depunere electronica a cererii IPA Online se face utilizand formularele de pe www.apia.org.ro si anume:
Utilizarea IPA Online - fermier cu solicitări S.A.P.S. anterioare
Utilizarea IPA Online - fermier fără solicitări S.A.P.S. anterioare
Utilizarea IPA Online - cazuri particulare
Aplicatia IPA Online este la adresa lpis.apia.org.ro

0 comentarii la Sprijinul financiar pe suprafata apia 2011, aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online :

Trimiteți un comentariu

 
Sprijinul financiar pe suprafata apia 2011, aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online