Furtul sau copierea subiectelor de pe blog

Furtul sau copierea subiectelor de pe blog

Furtul sau copierea subiectelor de pe blog.
Copierea integrala cuvant cu cuvant a unui material sau subiect se numeste furt intelectual si intra sub incidenta legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe care spune
urmatoarele

Art. 3. - (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.

(2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.

Art. 4. - (1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.

(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea .

Art. 5. - (1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.

(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.

(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.

(4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.

(5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.

Art. 6. - (1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.

(2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.

CAPITOLUL III

Obiectul dreptului de autor Art. 7. -
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;

c) compozitiile muzicale cu sau fara text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;

e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Asa ca furtul sau copierea subiectelor de pe blog constituie infractiune. Oare copiatorii vor copia si asa ceva?

0 comentarii la Furtul sau copierea subiectelor de pe blog :

Trimiteți un comentariu

 
Furtul sau copierea subiectelor de pe blog